TRANG CHỦ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ


                           CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI AVSOFT - EXCEL

Quảng Cáo

 

 

Phần mềm chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử AVSOFT-ETNCN

 Chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử avsoft

hoadondientu.link

 

3. Quy định về chứng từ điện tử

3.1. Khái niệm chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử bao gồm các loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế. (khoản 5 điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng).

Theo đó, như đã nêu ở mục I, Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.

  

3.2. Định dạng chứng từ điện tử

Định dạng biên lai điện tử:

Các loại biên lai quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định này phải thực hiện theo định dạng sau:

- Định dạng biên lai điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language" được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin);

- Định dạng biên lai điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ biên lai điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số;

Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Mẫu chứng từ điện tử

 

- Thủ tục nộp hồ sơ theo hướng dẫn Cục thuế TP. HCM

Thủ tục nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Cục thuế Tp Hcm nộp mẫu TB phát hành biên lai 02/PH-BLG phụ lục IA theo ND123 trên cổng thuedientu nếu cổng thuedientu chưa có mẫu 02/PH-BLG thì tổ chức nộp tại hcmtax, tỉnh thành khác in ký đóng dấu nộp bản giấy

 Mẫu thông báo phát hành biên lai

 

AVSOFT-ETNCN

Avsoft cung cấp giải pháp chứng từ khấu trừ thuế tncn cho doanh nghiệp

LH: Email: anktdn@gmail.com - Hotline: 0986 867 415

 

Tin Tức - Sự Kiện

Được phục vụ bạn là niềm vui của chúng tôi, vui lòng chọn nhân viên tư vấn bên dưới:


Hỗ Trợ Trực Tuyến
Nick yahoo:richard_an82

HOTLINE: 0986.867.415

Nick yahoo: sale_avs

HOTLINE: 0986.867.415

Văn Bản Thuế - Kế Toán
Đối Tác - Đại Lý

Copyright © 2010 - 2022 pmavs.com
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiết kế website | Lam web