TRANG CHỦ GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ


                           CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI AVSOFT - EXCEL

Quảng Cáo

 

 

Phần mềm chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử AVSOFT-ETNCN

 Chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử avsoft

hoadondientu.link

 

3. Quy định về chứng từ điện tử

3.1. Khái niệm chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử bao gồm các loại chứng từ, biên lai theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế hoặc do tổ chức thu thuế, phí, lệ phí cấp cho người nộp bằng phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật phí, lệ phí, pháp luật thuế. (khoản 5 điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng).

Theo đó, như đã nêu ở mục I, Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.

  

3.2. Định dạng chứng từ điện tử

Định dạng biên lai điện tử:

Các loại biên lai quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định này phải thực hiện theo định dạng sau:

- Định dạng biên lai điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "eXtensible Markup Language" được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin);

- Định dạng biên lai điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ biên lai điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số;

Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Phần mềm chứng từ điện tử AVSOFT-ETNCN

 - Phát hành ký số nhiều chứng từ cùng lúc

- Gửi mail chứng từ cho nhiều cá nhân theo danh sách

- Hỗ trợ phát hành thư xác nhân thu nhập điện tử kèm theo khi phát hành chứng từ điện tử

- Tùy chọn phát hành kèm theo hoặc không kèm theo thư xác nhận điện tử

Mẫu chứng từ điện tử

 

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 

Ngày 12/07/2022, Tổng cục Thuế có Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Cục Thuế thông báo đến các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập biết và thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cụ thể:

 - Từ 01/07/2022, các tổ chức chi trả thu nhập sử dụng chứng từ điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử, không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến Cơ quan Thuế. 

 - Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ điện tử, các tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế) có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành (là các chứng từ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC đã thông báo phát hành trước ngày 01/07/2022). Hoặc đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ do Cơ quan Thuế cấp thì tiếp tục sử dụng.

Lưu ý: Từ 01/7/2022, Cơ quan Thuế không tiếp tục cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Cơ quan Thuế đặt in.

 

AVSOFT-ETNCN

Avsoft cung cấp giải pháp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho doanh nghiệp

LH: Email: anktdn@gmail.com - Hotline: 0986 867 415

 

Tin Tức - Sự Kiện

Được phục vụ bạn là niềm vui của chúng tôi, vui lòng chọn nhân viên tư vấn bên dưới:


Hỗ Trợ Trực Tuyến
Nick yahoo:richard_an82

HOTLINE: 0986.867.415

Nick yahoo: sale_avs

HOTLINE: 0986.867.415

Văn Bản Thuế - Kế Toán
Đối Tác - Đại Lý

Copyright © 2010 - 2023 pmavs.com
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiết kế website | Lam web